Organizace školního roku 2017 - 2018

-Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí dne 4. září 2017. -Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.                            -Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.        -Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí                     v úterý 2. ledna 2018.                                                                                                           -Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

- Jarní prázdníny jsou stanoveny v době od pondělí 19. 2. 2018 do pátku 23. 2. 2018

- Velikonoční prázniny proběhnou ve čtvrtek 29. 3. 2018 a v pátek 30. 3. 2018

-Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.