Zaměstnanci školy:

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel školy:

Mgr. Milan Pernický

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Eva Krupová

UČITELÉ ŠKOLY:

Mgr. Dalibor Vařeka - 1.A třída ( 1. 4. 7. 8. 9. 10. ročník )

Mgr. Ivana Vařeková - 2. třída ( 1. 2. 4. 5. 7. ročník )

Mgr. Pavla Zákostelská 4. třída ( 1. 2. 3. 4. ročník )

Mgr. Alena Machýčková 9. třída ( 5. 6. 7. 8. 9. ročník )

ASISTENTKY PEDAGOGA ŠKOLY:

Svatava Černochová

Mgr. Viktorie Kučerová

Bc. Zdeňka Černochová

Naděžda Hejduková

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Naděžda Hejduková


ASISTENTKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Miroslava Toddová

UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Helena Přikrylová

EKONOMKA ŠKOLY:

Miroslava Toddová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Oleg Janský - školník

Gabriela Vahalová - kuchařka, uklízečka