Základní škola a Mateřská škola
Základní škola a Mateřská škola

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kalendář akcí

O škole

Naše škola je školou rodinného typu. Je vedena v duchu vzájemné tolerance, komunikace školy a rodiny a dobrých vztahů. Vzhledem k tomu, že se specializuje na vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, středním mentálním postižením a jsou zde integrováni i žáci s kombinovanými vadami a autismem, kteří mají také lehké či střední mentální postižení, je v našich třídách nižší počet žáků.

Žáci jsou zde přijímáni jen na základě informovaného souhlasu rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Poté je vydáno ředitelem školy rozhodnutí o vřazení žáka. Děti zařazené do naší školy netrpí žádnými stresy, kterými by pro své postižení mohly být vystaveny v běžných základních školách.

Ve třídách pracujeme se sníženým počtem žáků (6-14), kterým se mohou naši speciální pedagogové individuálně věnovat. Je zde zřízena třída pro žáky s autismem. Těmto je věnována zvýšená péče speciálního pedagoga spolupracujícího s asistentem pedagoga. Dále máme zřízenu speciální třídu pro žáky se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální, Škola sounáležitosti a tolerance. I tuto třídu vede speciální pedagog s asistentem pedagoga.

Základní škola
Mateřská škola
Mateřská škola

O školce

Je v provozu od roku 1994. Po dohodě s ošetřujícím lékařem jsou zde zařazovány všechny děti předškolního věku od tří do šesti let. Učitelka MŠ pracuje na těchto odděleních: dětském, ušním, popř. chirurgickém..., ortopedickém a urologickém.

Cílem práce v MŠ je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici, zkrátit jim dlouhou dobu čekání na své blízké a na odchod domů. S učitelkou navazují děti rychleji kontakt, vědí, kdo jim pomůže překonat strach z nepříjemných úkonů, kdo je potěší, uklidní, pohraje si s nimi, pomazlí. Učitelka pomáhá dětem i při samoobslužných činnostech.

Předškolní výchova v nemocnici je nejen metodou pedagogicky neobyčejně cennou pro nepřerušený vývoj dítěte, ale i metodou podpůrnou pro jeho návrat do výchovy v rodině. Zároveň je i metodou léčebnou z důvodu udržení aktivity dítěte v procesu uzdravování. Pokud si však rodiče nepřejí, aby se jejich dítě zúčastnilo výchovně vzdělávací činnosti, mohou to oznámit zdravotnickému personálu nebo přímo učitelce a dítě bude z výuky vyřazeno.