Dokumenty školy

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 - Zákon o rozpočtových pravidlech - povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/200Sb.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty je jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka veřejná správa).

- Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, Škola sounáležitosti a tolerance

 Školní vzdělávací program ZŠ speciální

Školní vzdělávací program mateřské školy

Školní řád

Krizový plán školy

Vnitřní řád školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní mateřské školy

Vnitřní řád školní jídelny

Minimální program prevence rizikového chování