Dokumenty školy

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 - Zákon o rozpočtových pravidlech - povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/200Sb.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty je jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka veřejná správa).

Krizový plán školy

Minimální program prevence rizikového chování