Dokumenty školy

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 - Zákon o rozpočtových pravidlech - povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/200Sb.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty bude jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách kraje (záložka veřejná správa).

- ŠVP ZV s minimálními výstupy ( pro žáky s LMP )

Školní vzdělávací program ZŠ speciální

- Školní řád

- Vnitřní řád

- Výroční zpráva školy, školní rok  2015 - 2016

- Výroční zpráva školy, školní rok 2016 - 2017