Dokumenty školy

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 - Zákon o rozpočtových pravidlech - povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/200Sb.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty je jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka veřejná správa).

- Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, Škola sounáležitosti a tolerance

- Školní vzdělávací program ZŠ speciální

Školní vzdělávací program mateřské školy

- Školní řád

- Vnitřní řád

Minimální program prevence rizikového chování