Informace k protikoronavirovým opatřením

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZHLEDEM K PROTIKORONAVIROVÝM OPATŘENÍM

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 zákonným zástupcům dětí/žáků školy.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 učitelům a provozním zaměstnancům školy.