AKTUALITY

Školní přebor v basketbalu - 13. 10. 2023

Stavební práce na škole

7. 9. 2023

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy žádám žáky, jejich zákonné zástupce a návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při vstupu do budovy školy. Momentálně jsou přístupné oba čelní vchody pro žáky a pro ostatní. Po dokončení prací na střeše bude firma pokračovat zateplováním zbytku krčku. V této fázi bude přístupný pouze  vchod pro ostatní. Provoz školy není nikterak narušen a práce probíhají v plánovaném rozsahu. Počasí stavebníkům přeje a my budeme doufat, že se vše podaří do poloviny října. Z důvodů shozu materiálu ze střechy do kontejneru provedla firma zábor parkoviště před školou. Rozhodně nedoporučuji se zdržovat autem v blízkosti stavebního plotu u vchodu do školy.

Věřím, že práce budou pokračovat také příští rok na dalších dvou pavilonech školy a společně se dočkáme moderní a energeticky úsporné školy.

Mgr. Marek Kundrát, ředitel školy

Začíná školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023 v 8:00. Vyučování končí v 9:40.

Provoz školní družiny začína v ten den od 6:00 do 15:30Dotované školní stravování po dobu pobytu ve škole

Výdej stravy probíhá v době školního vyučování takto:

11:00 - 11:30 výdej do jídlonosičů

11:40 - 13:55 přesný čas pro jednotlivé třídy se řídí rozvrhem.

Výše normativů za školní stravování je určena v rámci rozpětí finančních limitů – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ceny stravného:

ZŠ 7-10 let:    26 Kč

ZŠ 11-14 let:    30 Kč

ZŠ 15 a více let:    34 Kč

Do věkové skupiny jsou žáci zařazeni po dobu školního roku, ve kterém dosáhne věkové skupiny.