Projekty

Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 

Ovoce a zelenina do škol

S cílem vytvořit správné stravovací návyky, zejména u dětí na 1. stupni,  je zdarma dvakrát do měsíce dovážena zelenina nebo ovoce. Učitelé pak dětem objasní význam konkrétních dodaných produktů pro jejich zdraví a seznámí je s možností pěstování dovezeného ovoce nebo zeleniny.

Recyklohraní

 Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Operační program Jan Amos Komenský

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ