RADA ŠKOLY

Do rady školy byli dne 21. 9. 2023 zvoleni:

Za zřizovatele:

Ing. Michaela Bluchová, Dagmar Nováková

Zástupci školy:

Mgr. Eva Vošlajerová, Mgr. Eva Neradilková - předsedkyně

Zástupci rodičů:

Markéta Marková, Ludmila Palacká