RADA ŠKOLY

Do rady školy byli dne 27. 9. 2017 zvoleni:

Za zřizovatele:

Ing. Michaela Bluchová, Dagmar Nováková

Zástupci školy:

Mgr. Ivana Vařeková, Mgr. Eva Krupová - předsedkyně

Zástupci rodičů:

Monika Šuráňová, Marie Válková