RADA ŠKOLY

Do rady školy byli dne 22. 9. 2020 zvoleni:

Za zřizovatele:

Ing. Michaela Bluchová, Dagmar Nováková

Zástupci školy:

Mgr. Ivana Vařeková, Mgr. Eva Neradilková - předsedkyně

Zástupci rodičů:

Markéta Brožová, Ludmila Palacká