Naše školní družina

...zajišťuje provoz tří oddělení, kde pracují 3 kvalifikované vychovatelky a 4 asistentky pedagoga. Školní družina  organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce. Věkové rozmezí je od 6 let až do 18 let věku žáka.  Upředňostňují se žáci nižších ročníků a žáci zaměstnaných rodičů. Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje, starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Žáci jsou vedeni k samostatnosti v rámci kolektivu, k pěknému vztahu mezi sebou navzájem, respektování sebe sama a všech dalších osob ve svém životě - rodičů, sourozenců, spolužáků, učitelů. Veškerá činnost, kterou žáci vykonávají v rámci mimoškolních aktivit jim má přinášet především radost a uspokojení z dosažených výsledků.


Školní družina 1. oddělení

Školní družina 2. oddělení

Školní družina 3. oddělení

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY


Ranní družina: 6:00 - 8:00 hodin

Příchod dítěte do ranní družiny je možný jen v době od 6:00 do 7:00 hodin.

Odpolední družina: 11:40 - 15:30 hodin

Z důvodu hlavní činnosti ve školní družině v době od 13:30 do 14:30 nebude rodičům umožněno vyzvednutí dítěte ze školní družiny. Žádáme rodiče, aby si dítě ze školní družiny vyzvedli mimo tuto dobu.

Vnitřní řád školní družiny

Více z činnosti školní družiny naleznete ve fotogalerii školy.