Naše školní družina

...zajišťuje provoz dvou oddělení, kde pracují 2 kvalifikované vychovatelky a 2 asistentky pedagoga. Školní družina  organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce. Věkové rozmezí je od 6 let až do 18 let věku žáka.  Upředňostňují se žáci nižších ročníků a žáci zaměstnaných rodičů. Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje, starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Žáci jsou vedeni k samostatnosti v rámci kolektivu, k pěknému vztahu mezi sebou navzájem, respektování sebe sama a všech dalších osob ve svém životě - rodičů, sourozenců, spolužáků, učitelů. Veškerá činnost, kterou žáci vykonávají v rámci mimoškolních aktivit jim má přinášet především radost a uspokojení z dosažených výsledků.


                                  Více z činnosti školní družiny naleznete ve fotogalerii školy.