Mateřská škola

je v provozu od roku 1994. Po dohodě s ošetřujícím lékařem jsou zde zařazovány všechny děti předškolního věku od tří do šesti let. Učitelka MŠ pracuje na těchto odděleních:
dětském, ušním, popř. chirurgickém
... , ortopedickém a urologickém.

Cílem práce v MŠ je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici, zkrátit jim dlouhou dobu čekání na své blízké a na odchod domů. S učitelkou navazují děti rychleji kontakt, vědí, kdo jim pomůže překonat strach z nepříjemných úkonů, kdo je potěší, uklidní, pohraje si s nimi, pomazlí. Učitelka pomáhá dětem i při samoobslužných činnostech.

Předškolní výchova v nemocnici je nejen metodou pedagogicky neobyčejně cennou pro nepřerušený vývoj dítěte, ale i metodou podpůrnou pro jeho návrat do výchovy v rodině. Zároveň je i metodou léčebnou z důvodu udržení aktivity dítěte v procesu uzdravování. Pokud si však rodiče nepřejí, aby se jejich dítě zúčastnilo výchovně vzdělávací činnosti, mohou to oznámit zdravotnickému personálu nebo přímo učitelce a dítě bude z výuky vyřazeno.

Vnitřní řád mateřské školy