Výběrová řízení

Výběrové řízení na zhotovení

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ Energetické úspory VI. etapa ZŠ a MŠ Dlouhá 54

Výběrové řízení bylo uzavřeno dne 5. 10. 2023 s výsledkem: