Zaměstnanci školy:

Vedení školy:

Mgr. Marek Kundrát, ředitel, tel.: 556 708 193,  marek.kundrat@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Eva Neradilková, zástupce ředitele, tel.: 556 708 193  eva.neradilkova@zsdlouha54nj.cz


Ekonomka:

Miroslava Toddová, ekonomka, tel.: 556 756 898, miroslava.toddova@zsdlouha54nj.cz


Mateřská škola při nemocnici AGEL v Novém Jičíně:

Helena Přikrylová, učitelka MŠ, helena.prikrylova@zsdlouha54nj.cz


Třídní učitelé:

Mgr. Ivana Gazárková, třídní učitel I.A, ivana.gazarkova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Ivana Vařeková, třídní učitel I.B, ivana.varekova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Nikol Richterová, třídní učitel I.C, nikol.richterova@zsdlouha54nj.cz

Bc. Marta Juríčková, třídní učitel II., marta.jurickova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Pavla Zákostelská, třídní učitel III., metodik prevence, pavla.zakostelska@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Eva Vošlajerová, třídní učitel IV., eva.voslajerova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Ivana Kolářová, třídní učitel V., ivana.kolarova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Alena Machýčková, třídní učitel VI., alena.machyckova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Vladan Göbel, třídní učitel VII., vladan.gobel@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Roman Slováček, třídní učitel IX., roman.slovacek@zsdlouha54nj.cz


Ostatní učitelé:

Mgr. Kateřina Radinová, učitel, katerina.radinova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Pavel Rozbroj, učitel, pavel.rozbroj@zsdlouha54nj.cz


Poradenské pracoviště:

Eva Neradilková, výchovný poradce, eva.neradilkova@zsdlouha54nj.cz

Pavla Zákostelská, metodik prevence, pavla.zakostelska@zsdlouha54nj.cz


Školní družina:

Karla Dašková, vychovatelka školní družiny, karla.daskova@zsdlouha54nj.cz

Naděžda Hejduková, vychovatelka školní družiny, nadezda.hejdukova@zsdlouha54nj.cz

Eliška Piecková, vychovatelka školní družiny, eliska.pieckova@zsdlouha54nj.cz

Lucie Hynková, asistentka ve školní družině, lucie.hynkova@zsdlouha54nj.cz 

Kamila Kolářová, asistentka ve školní družině, kamila.kolarova@zsdlouha54nj.cz 

Eliška Krumpolcová, asistentka ve školní družině, eliska.krumpolcova@zsdlouha54nj.cz 

Zdeňka Černochová, asistentka ve školní družině, zdenka.cernochova@zsdlouha54nj.cz 


Asistentky pedagoga:

Eliška Krumpolcová, asistentka, eliska.krumpolcova@zsdlouha54nj.cz

Eliška Piecková, asistentka, eliska.pieckova@zsdlouha54nj.cz

Gabriela Fiedlerová, asistentka, gabriela.fiedlerova@zsdlouha54nj.cz

Kamila Kolářová, asistentka, kamila.kolarova@zsdlouha54nj.cz

Lenka Vokálová, asistentka, lenka.vokalova@zsdlouha54nj.cz

Lucie Hynková, asistentka, lucie.hynkova@zsdlouha54nj.cz

Simona Pustějovská, asistentka, simona.pustejovska@zsdlouha54nj.cz

Svatava Černochová, asistentka, svatava.cernochova@zsdlouha54nj.cz

Zdeňka Černochová, asistentka, zdenka.cernochova@zsdlouha54nj.cz

Zdeňka Chappell, asistentka, zdenka.chappell@zsdlouha54nj.cz

Karla Dašková, asistentka, karla.daskova@zsdlouha54nj.cz

Naděžda Hejduková, asistentka, nadezda.hejdukova@zsdlouha54nj.cz

Miroslava Toddová, asistentka, miroslava.toddova@zsdlouha54nj.cz


Správní zaměstnanci:

Oleg Janský, školník, energetický managment, oleg.jansky@zsdlouha54nj.cz

Monika Baronová, úklid

Monika Hilpertová, úklid

Gabriela Vahalová, úklid, výdej stravy