Zaměstnanci školy:

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel školy:

Mgr. Milan Pernický

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Eva Krupová

UČITELÉ ŠKOLY:

Mgr. Pavla Zákostelská - 1. třída ( 1. 2. 3. ročník )                                               

Mgr. Dalibor Vařeka - 1. A třída ( 1. 2. 5. 8. 9. ročník ) 

Mgr. Ivana Vařeková - 3. třída ( 2. 3. 5. 6. 8. ročník )

Mgr. Ivana Kolářová - 5. třída ( 4. 5. ročník )

Mgr. Alena Machýčková 6. třída ( 6. 7. 8. ročník )

ASISTENTKY PEDAGOGA ŠKOLY:

Svatava Černochová

Bc. Zdeňka Černochová

Naděžda Hejduková

Alena Gunčágová

Miroslava Toddová

Gabriela Fiedlerová

Lucie Hynková


VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Naděžda Hejduková

Mgr. Pavla Zákostelská


ASISTENTKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Bc. Zdeňka Černochová

Alena Gunčágová


UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Helena Přikrylová

EKONOMKA ŠKOLY:

Miroslava Toddová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Oleg Janský - školník

Gabriela Vahalová - kuchařka, uklízečka