Zaměstnanci školy:

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel školy:

Mgr. Milan Pernický: 

milan.pernicky@zsdlouha54nj.cz

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Eva Krupová:

eva.krupova@zsdlouha54nj.cz

UČITELÉ ŠKOLY:

Mgr. Nikol Synková - 1. třída ( 1. 2. ročník )        nikol.synkova@zsdlouha54nj.cz         


Mgr. Dalibor Vařeka - 1. A třída ( 1. 2. 5. 6. 9. 10. ročník )  dalibor.vareka@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Ivana Vařeková - 3. třída ( 1. 3. 4. ročník ) ivana.varekova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Pavla Zákostelská - 4. třída ( 3. 4. ročník ) pavla.zakostelska@zsdlouha54nj.cz


Mgr. Ivana Kolářová - 6. třída ( 5. 6. ročník )     ivana.kolarova@zsdlouha54nj.cz

MGR. Alena Machýčková 7. třída ( 7. 8. 9. ročník) alena.machyckova@zsdlouha54nj.cz

Mgr. Kateřina Radinová                               katerina.radinova@zsdlouha54nj.cz

ASISTENTKY PEDAGOGA ŠKOLY:

Svatava Černochová

Bc. Zdeňka Černochová

Naděžda Hejduková

Miroslava Toddová

Gabriela Fiedlerová

 Lucie Hynková

Karla Dašková

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Naděžda Hejduková

Karla Dašková


ASISTENTKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Bc. Zdeňka Černochová


UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Helena Přikrylová

EKONOMKA ŠKOLY:

Miroslava Toddová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Oleg Janský - školník

Gabriela Vahalová - kuchařka, uklízečka