Zaměstnanci školy:

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel školy:

Mgr. Milan Pernický

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Eva Krupová

UČITELÉ ŠKOLY:

Mgr. Nikol Synková - 1. třída ( 1. 2. ročník )             

Mgr. Dalibor Vařeka - 1. A třída ( 1. 2. 5. 6. 9. 10. ročník ) 

Mgr. Ivana Vařeková - 3. třída ( 1. 3. 4. ročník ) 

Mgr. Pavla Zákostelská - 4. třída ( 3. 4. ročník )

Mgr. Ivana Kolářová - 6. třída ( 5. 6. ročník )

Mgr. Alena Machýčková 7. třída ( 7. 8. 9. ročník )

Mgr. Kateřina Radinová

ASISTENTKY PEDAGOGA ŠKOLY:

Svatava Černochová

Bc. Zdeňka Černochová

Naděžda Hejduková

Alena Gunčágová

Miroslava Toddová

Gabriela Fiedlerová

 Lucie Hynková

Karla Dašková

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Naděžda Hejduková

Karla Dašková


ASISTENTKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Bc. Zdeňka Černochová

Alena Gunčágová


UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Helena Přikrylová

EKONOMKA ŠKOLY:

Miroslava Toddová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Oleg Janský - školník

Gabriela Vahalová - kuchařka, uklízečka