AKTUALITY

Testování žáků antigenními testy od 3. 5. 2021

Obnovení školního vyučování 12. 4. 2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Dotované školní stravování po dobu pobytu ve škole

Doporučený postupu akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19

Pokyny k organizaci školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemii nemoci covid - 19