AKTUALITY

Doporučený postupu akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Provoz školní družiny od 2.9. 2020 od 6:00 do 8:00 a od 11:40 do 15:30 hod   

       

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školmím roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19

Pokyny k organizaci školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemii nemoci covid - 19