AKTUALITY

Informace o nefunkčnosti telefonní linky do školy

Z důvodu rekonstrukce provozní části školy dočasně nebude v provozu pevná telefonní linka. Telefonické spojení je proto možné uskutečnit jen na mobilní telefonní číslo 605 578 294.

Testování žáků antigenními testy od 3. 5. 2021

Obnovení školního vyučování 12. 4. 2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Dotované školní stravování po dobu pobytu ve škole

Doporučený postupu akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19

Pokyny k organizaci školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemii nemoci covid - 19