AKTUALITY


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří


Dotované školní stravování po dobu pobytu ve škole

Výdej stravy probíhá v době školního vyučování takto:

11:00 - 11:30 výdej do jídlonosičů

11:40 - 13:55 přesný čas pro jednotlivé třídy se řídí rozvrhem.

Výše normativů za školní stravování je určena v rámci rozpětí finančních limitů – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ceny stravného:

ZŠ 7-10 let:    26 Kč

ZŠ 11-14 let:    30 Kč

ZŠ 15 a více let:    34 Kč

Do věkové skupiny jsou žáci zařazeni po dobu školního roku, ve kterém dosáhne věkové skupiny.