AKTUALITY

Podle pokynů MŠMT zůstává naše škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona uzavřena do 30. 6. 2020. Vzdělávání bude až do tohoto data probíhat na dálku.

Bližší informace naleznete v příloze, viz strana 8 - specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

                                 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

               Oznámení o opatření Vlády ČR k uzavření škol

                                   Informace pro školu a rodiče o nároku na ošetřovné

                                    Tiskopis žádosti o ošetřovné

                                  Doporučení k aktuální epidemiologické situaci