AKTUALITY

Přerušení provozu školy na pondělí 27.11.2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

informujeme vás, že zaměstnanci naší základní školy a mateřské školy se rozhodli vstoupit do stávky.

Stávka se uskuteční v pondělí 27. 11 2023. V tento den bude celá naše základní škola a mateřská škola uzavřena. Děti budou mít v tento den stravu odhlášenou. Důvody, pro které naše škola vstoupila do stávky, jsou následující:

  • naprosto nesmyslné a nekoncepční zásahy do základního a středního školství
  • absolutně žádná snaha o reformu vysokých škol, především se nekoná žádná zásadní změna ve vzdělávání budoucích učitelů na pedagogických fakultách
  • plánované škrty nepedagogických zaměstnanců jako jsou kuchařky, školníci, uklízečky, kteří jsou pro naše školství velmi důležití a jsou dlouhodobě doslova platově trestáni
  • výrazný pokles počtu dělených hodin na základních školách
  • soustavné neplnění slibů ohledně platu pedagogických zaměstnanců

Budeme rádi, když se k nám připojíte a podpoříte nás. Protože tady jde především o naše děti.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace

Ředitelské volno na 10. a 13. 11. 2023

Z důvodu havarijní situace vyhlašuji ředitelské volno na pátek 10.11.2023 a na pondělí 13.11.2023. Z průběhu práce na odstranění závad se může ředitelské volno prodloužit. Proto žádám zákonné zástupce o sledování aktualit na našich webových stránkách.

Děkuji rodičům, zákonným zástupcům a všem zaměstnancům školy za trpělivost a pochopení.

Mgr. Marek Kundrát, ředitel školy  

Školní přebor ve vybíjené - 10. 11. 2023

Stavební práce na škole

7. 9. 2023

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy žádám žáky, jejich zákonné zástupce a návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při vstupu do budovy školy. Momentálně jsou přístupné oba čelní vchody pro žáky a pro ostatní. Po dokončení prací na střeše bude firma pokračovat zateplováním zbytku krčku. V této fázi bude přístupný pouze  vchod pro ostatní. Provoz školy není nikterak narušen a práce probíhají v plánovaném rozsahu. Počasí stavebníkům přeje a my budeme doufat, že se vše podaří do poloviny října. Z důvodů shozu materiálu ze střechy do kontejneru provedla firma zábor parkoviště před školou. Rozhodně nedoporučuji se zdržovat autem v blízkosti stavebního plotu u vchodu do školy.

Věřím, že práce budou pokračovat také příští rok na dalších dvou pavilonech školy a společně se dočkáme moderní a energeticky úsporné školy.

Mgr. Marek Kundrát, ředitel školy

Začíná školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023 v 8:00. Vyučování končí v 9:40.

Provoz školní družiny začína v ten den od 6:00 do 15:30Dotované školní stravování po dobu pobytu ve škole

Výdej stravy probíhá v době školního vyučování takto:

11:00 - 11:30 výdej do jídlonosičů

11:40 - 13:55 přesný čas pro jednotlivé třídy se řídí rozvrhem.

Výše normativů za školní stravování je určena v rámci rozpětí finančních limitů – Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ceny stravného:

ZŠ 7-10 let:    26 Kč

ZŠ 11-14 let:    30 Kč

ZŠ 15 a více let:    34 Kč

Do věkové skupiny jsou žáci zařazeni po dobu školního roku, ve kterém dosáhne věkové skupiny.