Základní škola a Mateřská škola

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Prevence rizikového chování Renarkon
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
ZUŠKA JAKO NA DLANI
22
Záchranná stanice - 4.třída
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O nás

Naše škola

Naše škola je školou rodinného typu. Je vedena v duchu vzájemné tolerance, komunikace školy a rodiny a dobrých vztahů.

Vzhledem k tomu, že se specializuje na vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, středním mentálním postižením a jsou zde integrováni i žáci s kombinovanými vadami a autismem, kteří mají také lehké či střední mentální postižení, je v našich třídách nižší počet žáků.

Žáci jsou zde přijímáni jen na základě informovaného souhlasu rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Poté je vydáno ředitelem školy rozhodnutí o vřazení žáka. Děti zařazené do naší školy netrpí žádnými stresy, kterými by pro své postižení mohly být vystaveny v běžných základních školách.

Ve třídách pracujeme se sníženým počtem žáků (6 - 14), kterým se mohou naši speciální pedagogové individuálně věnovat. Je zde zřízena třída pro žáky s autismem. Těmto je věnována zvýšená péče speciálního pedagoga spolupracujícího s asistentem pedagoga.

Dále máme zřízenu speciální třídu pro žáky se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální, "Škola sounáležitosti a tolerance". I tuto třídu vede speciální pedagog s asistentem pedagoga.

Vzhledem k postižení našich žáků se zaměřujeme na rozvoj čtenářských dovedností, matematických představ, základů anglického jazyka a základům informačních technologií. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji sociálních dovedností žáků, proto dlouhodobě spolupracujeme s Centrem primární prevence Renarkon v Ostravě, které nám poskytuje prožitkové programy v souvislosti s prevencí šikany a dalších nežádoucích společenských jevů.

Vzdělávací program školy je zaměřen také na rozvíjení manuální zručnosti žáků při navýšení počtu vyučovacích hodin pracovních činností.

Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, zařízenými dílnami, cvičnou kuchyní, pracovnou šití, menší tělocvičnou, minitělocvičnou s relaxačním bazénkem s míčky a žákovskou knihovnou. Po skončení vyučování mají žáci zajištěno stravování ve školní jídelně a ti menší možnost trávit plnohodnotně čas ve školní družině.

Historie školy

Potřeba zřízení zvláštní školy v Novém Jičíně byla pociťována již ve školním roce 1945/1946, kdy byl podán ředitelstvím 1. národní školy v Novém Jičíně návrh na otevření pomocné školy.

Teprve však na přímý zákrok inspektora škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, Františka Ludvíka, byla ve školním roce 1951/1952 škola otevřena. Měla dvě třídy, dva učitele a učilo se v ní 26 žáků. V té době škola neměla svou vlastní budovu, vyučovalo se v uvolněných prostorách národní školy na Gottwaldově ulici.

Až později, ve školním roce 1953/1954, začala výuka v budově 3. národní školy tehdy na náměstí Čsl. armády 11/13 a byla tam zajištěna až do roku 1986. V průběhu těchto let byly nouzově umístěny třídy i v budově LŠU, na Dukelské ulici a Slovanské ulici. Pracovnímu vyučování sloužily také dvě dílny na Hoblíkově ulici.

Od roku 1986 se začalo s výukou v nové budově školy na Dlouhé 54,ale protože ještě nebyla dokončena přístavba, probíhalo vyučování souběžně i v budově na ulici Čsl. armády a po její demolici v roce 1987 v budově na Dukelské. Od února 1990 byly již všechny třídy soustředěny v dokončené budově na Dlouhé ulici.

Změnu pro naši školu znamenal školní rok 2000/2001. Stali jsme se samostatným právním subjektem a změnil se původní název zvláštní škola na speciální školy, protože k nám byly připojeny Speciální školy při zdravotnických zařízeních v Novém Jičíně. Od ledna roku 2006 se znovu změnil název naší školy na Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace. Počínaje lednem roku 2007 byla zrušena výuka v základní škole při zdravotnickém zařízení.